Cena individuálního i párového sezení v délce 50 minut je 800kč. 

 

Při prvním setkání se podle charakteru problému domluvíme na podmínkách naší spolupráce, seznámím vás se způsobem své  práce, a vy se rozhodnete, jestli vám vyhovuje. Sdělím vám také informace o možnostech a limitech terapie. Pokud se rozhodnete v terapii dál pokračovat, určíme si frekvenci sezení a domluvíme se na cíli terapie. Podle jeho naplňování pak můžete poznat, jestli je vám naše společná práce k užitku.

Při dlouhodobější terapii je frekvence setkávání obvykle 1x týdně, závisí to však na vašich možnostech.

V rámci své práce dodržuji zásadu naprosté diskrétnosti a mlčenlivosti o obsahu terapeutických setkání.