Motto: Poznej sám sebe

 

Nabízím psychologické poradenství a terapii, ve své práci využívám přístup gestalt terapie. 

Lidé ke mně nejčastěji přicházejí s potížemi v oblasti rodinných a partnerských vztahů, s nespokojeností se způsobem jejich života, s úzkostí, depresemi, problémy se sebevědomím, popřípadě studem za to, co se jim děje. Důvodem k návštěvě bývá ale i chuť po sebepoznání, rozšíření si vlastních možností, touha po seberealizaci. 

Náplní mojí práce je pomoci vám vyznat se v tom, co se ve vašem životě děje, s čím jste nespokojeni, nebo naopak s čím jste spokojeni a co můžete dál rozvíjet. Mohu vám pomoci uvědomit si a rozlišit, jakou roli v tom hrajete vy a jakou vaše okolí. Tím, že si uvědomíte svou stávající situaci (to, kdo jste), se vám zároveň otevírá možnost ji změnit. Uvědomění a změny nemusí být vždy příjemné, ale i tehdy můžete očekávat podporu z mé strany. Jinak řečeno ve své práci usiluji o to, abyste získali větší kontrolu a vládu nad vlastním životem a tím docílili větší spokojenosti.

Dlouhodobě se také zabývám problematikou závislostí. Poskytuji konzultace nejen lidem s problémy s alkoholem a jinými drogami, ale i jejich příbuzným, kteří jsou závislostí svých blízkých také zasaženi.